Liljeholmens båtklubb
Notice: Undefined variable: result in /storage/content/94/2000494/lbk1.se/public_html/wp-content/themes/travelify/header.php on line 93 lead4pass ex200 exam Sale Latest Cisco PDF 117-202 070-412 Microsoft 70-417 Free Dumps lead4pass 100-105 Free 70-487 Exam Questions PDF Microsoft 117-201 C9530-404 Alcatel-Lucent https://www.passitdump.com/4a0-100.html Material PDF Preparation Test https://www.actualcert.com/352-001.html lead4pass 70-462 Download 4a0-100 Exam PDF Questions Answers 600-199 300-115 dumps az-103 dumps Sale Best Microsoft 70-346 Study Material 1Z0-060 pass4itsure JN0-643 lead4pass 210-060 pdf lead4pass 300-101 practice test Pass 1z0-051 dumps in 3 Days - 100% Money Back Guarantee Pass 1z0-071 dumps in 3 Days - 100% Money Back Guarantee

Miljöpolicy

Plan för utfasning av biocidbehandlade båtbottnar

Liljeholmens båtklubb har till avsikt att aktivt medverka till utfasningen av biocidfärger innehållande koppar, zink och TBT och som är påförda på båtar som ligger i Mälaren. Båtklubben planerar en utfasningsperiod på 3-4 år. Senast år 2021 förväntas alla båtar som har sin hamntillhörighet i Liljeholmens båtklubb vara helt fria från biocidfärger i enlighet med kommande myndighetsbeslut.

Steg 1. Information till medlemmarna om förestående utfasning av biocidfärger. Anvisningar, tips och idéer kommer att förmedlas efterhand som kemikalieinspektionen, miljöförvaltningen i Stockholms stad, länsstyrelsen och andra myndigheter delger information och stöd som kan beröra båtägarna.

Steg 2. Inventering – Stockholms stad, Miljöförvaltningen beräknar att genomföra mätningar på alla båtar som har sin hamntillhörighet i Mälaren från våren 2017 till och med vintern 2018. Mätningarna inom projektet finansieras av Stockholms stad .

Steg 3. Hur, när och vilka? De båtägare som har båtbottenfärg innehållande biocider och som har till avsikt att fortsätta ha sin båtplats i Liljeholmens båtklubbs hamn, kommer att behöva lämna en skriftlig plan till klubben hur och när i tiden som saneringen är tänkt att genomföras.

Steg 4. Tidsplan för utfasningen presenteras av båtklubben och hur den kommer att genomföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Steg 5. Årlig uppföljning kommer att ske fr.o.m. 2017.

Steg 6. År 2021 är alla båtar i Liljeholmens båtklubbs hamn helt biocidfria.

Läs mer – Stockholms stad/Miljöförvaltningen informationsbrev 2017-03-20