Liljeholmens båtklubb

Miljöpolicy

Plan för utfasning av biocidbehandlade båtbottnar

Liljeholmens båtklubb har till avsikt att aktivt medverka till utfasningen av biocidfärger innehållande koppar, zink och TBT och som är påförda på båtar som ligger i Mälaren. Båtklubben planerar en utfasningsperiod på 3-4 år. Senast år 2021 förväntas alla båtar som har sin hamntillhörighet i Liljeholmens båtklubb vara helt fria från biocidfärger i enlighet med kommande myndighetsbeslut.

Steg 1. Information till medlemmarna om förestående utfasning av biocidfärger. Anvisningar, tips och idéer kommer att förmedlas efterhand som kemikalieinspektionen, miljöförvaltningen i Stockholms stad, länsstyrelsen och andra myndigheter delger information och stöd som kan beröra båtägarna.

Steg 2. Inventering – Stockholms stad, Miljöförvaltningen beräknar att genomföra mätningar på alla båtar som har sin hamntillhörighet i Mälaren från våren 2017 till och med vintern 2018. Mätningarna inom projektet finansieras av Stockholms stad .

Steg 3. Hur, när och vilka? De båtägare som har båtbottenfärg innehållande biocider och som har till avsikt att fortsätta ha sin båtplats i Liljeholmens båtklubbs hamn, kommer att behöva lämna en skriftlig plan till klubben hur och när i tiden som saneringen är tänkt att genomföras.

Steg 4. Tidsplan för utfasningen presenteras av båtklubben och hur den kommer att genomföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Steg 5. Årlig uppföljning kommer att ske fr.o.m. 2017.

Steg 6. År 2021 är alla båtar i Liljeholmens båtklubbs hamn helt biocidfria.

Läs mer – Stockholms stad/Miljöförvaltningen informationsbrev 2017-03-20