Liljeholmens båtklubb
The Most Up-to Date Microsoft070-411Exam Questions 700-505 700-501 648-232 CCNA Data Center Practice Quiz: 640-911 Quiz 070-462 3I0-012 070-463 Latest117-202Questions - LPIC Level 2 117-202 Certification RCDD-001 070-685 200-101 070-412 Download Cisco400-101Exams - Free VCE Exams For All 70-243 200-120 lead4pass 100-105 Latest 117-201 Questions - LPIC Level 2 117-201Certification C9530-404 070-480 70-487 300-207 4A0-100 600-199 Actual Test Free - Free Cisco Exams Learning Center 350-018 070-410 100-101 CCNP Routing and Switching SWITCH300-115Official Cert M70-201 C2020-703 070-347 70-412 70-417 JN0-643 E20-690 EMC Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-410 642-747 70-331 70-413 Pass MICROSOFT70-411exam - test questions 352-001 210-260 SY0-401 200-125 Cisco 300-320 Dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our 200-310 CISSP PMP 300-075 210-065 Cisco CCNA Collaboration210-060CICD: Welcome to Cisco 70-534 70-532 EX200 1Z0-803 210-451 300-101 Latest HP0-S42 Questions - ASEHP0-S42Certification 300-206 070-346 70-461 HP0-S41 640-916 CompTIA Network+N10-006 EX300 Download 1Z0-434 Exam PDF Questions Answers 1Z0-060 70-346 2V0-620 300-070 LatestE05-001Questions - Cloud Architect (EMCCA) JN0-360 2V0-641 642-999 70-697 300-208 FC0-U51 Latest PW0-071 Questions - CWTS PW0-071Certification IIA-CIA-PART3 642-732 500-260 98-366 1Z0-047 70-496Microsoft Real Exam Questions - 100% Free VCE Files 70-533 810-403 642-998 70-470 JN0-343 CCNP Wireless642-742New Updated Cisco 642-742 Study 220-802 70-486 642-035 JN0-692 1Z0-470 CAS-002 Cisco 642-883 Dumps |642-883Exam Questions PGMP 200-105 1Z0-051 642-887 070-688 156-215.77 400-351 H12-211Exam Huawei H12-211 Test Questions PDF C2090-930 102-400 70-696 SK0-004 pass 101-400 exam - test questions 1Z0-061 ADM-211 300-360 CCNP Data Center642-996Latest Version Cisco 642-996 With New 400-051 70-646 4A0-107 1Z0-574 74-343 700-039 1Z0-435Oracle Business Process Management Suite 1Y0-401 1Y0-201 200-355 74-344 300-135 Download300-370Exam PDF Questions Answers 712-50 070-496 C2090-311 300-080 640-875 AX0-100Axis Communications Real Exam Questions Notice: Undefined variable: result in /storage/content/94/2000494/lbk1.se/public_html/wp-content/themes/travelify/header.php on line 105 lead4pass ex200 exam Sale Latest Cisco 400-101 PDF 100-101 dumps 117-202 https://www.brain2pass.com/117-202.html 070-412 Microsoft 70-417 Free Dumps lead4pass 100-105 Free 70-487 Exam Questions PDF Microsoft 117-201 C9530-404 Alcatel-Lucent https://www.passitdump.com/4a0-100.html Material PDF Preparation Test https://www.lead2exam.com/70-243.html https://www.actualcert.com/352-001.html lead4pass 352-001 https://www.examwind.com/200-101.html Download 4a0-100 Exam PDF Questions Answers 600-199 300-115 dumps 70-410 70-331 dumps Sale Best Microsoft 070-346 Study Material 1Z0-060 70-417 C2090-930 exam pass4itsure JN0-643 lead4pass 210-060 pdf 210-060 pdf lead4pass 300-101 practice test Pass 1z0-051 dumps in 3 Days - 100% Money Back Guarantee

Miljöpolicy

Plan för utfasning av biocidbehandlade båtbottnar

Liljeholmens båtklubb har till avsikt att aktivt medverka till utfasningen av biocidfärger innehållande koppar, zink och TBT och som är påförda på båtar som ligger i Mälaren. Båtklubben planerar en utfasningsperiod på 3-4 år. Senast år 2021 förväntas alla båtar som har sin hamntillhörighet i Liljeholmens båtklubb vara helt fria från biocidfärger i enlighet med kommande myndighetsbeslut.

Steg 1. Information till medlemmarna om förestående utfasning av biocidfärger. Anvisningar, tips och idéer kommer att förmedlas efterhand som kemikalieinspektionen, miljöförvaltningen i Stockholms stad, länsstyrelsen och andra myndigheter delger information och stöd som kan beröra båtägarna.

Steg 2. Inventering – Stockholms stad, Miljöförvaltningen beräknar att genomföra mätningar på alla båtar som har sin hamntillhörighet i Mälaren från våren 2017 till och med vintern 2018. Mätningarna inom projektet finansieras av Stockholms stad .

Steg 3. Hur, när och vilka? De båtägare som har båtbottenfärg innehållande biocider och som har till avsikt att fortsätta ha sin båtplats i Liljeholmens båtklubbs hamn, kommer att behöva lämna en skriftlig plan till klubben hur och när i tiden som saneringen är tänkt att genomföras.

Steg 4. Tidsplan för utfasningen presenteras av båtklubben och hur den kommer att genomföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Steg 5. Årlig uppföljning kommer att ske fr.o.m. 2017.

Steg 6. År 2021 är alla båtar i Liljeholmens båtklubbs hamn helt biocidfria.

Läs mer – Stockholms stad/Miljöförvaltningen informationsbrev 2017-03-20